Назад

Инспекцията по труда издава отново по електронен път удостоверения за участие в обществени поръчки


Достъпът до системата за изпълнителите е с електронен подпис, регистриран на дружеството, за възложителите – чрез оторизирани лица  

Удостоверения за липса на нарушения на трудовото законодателство, наличието на които са пречка за изпълнение на обществени поръчки, отново могат да бъдат заявявани по електронен път чрез поддържаната от ИА „Главна инспекция по труда“ „Система за електронни удостоверения“. Те се издават съгласно чл. 58, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки и могат да бъдат получени онлайн както от изпълнители - чрез електронен подпис, регистриран на ЕИК/БУЛСТАТ на дружеството, така и от възложители – чрез оторизирани от тях лица, притежаващи електронен подпис, на които Инспекцията по труда осигурява достъп след искане, заявено по специален ред.  Повече информация за използването на системата е публикувана на сайта на ИА ГИТ в секцията „Административно обслужване“.

Възложителите заявяват удостоверения през „Система за електронни удостоверения (с оторизиран достъп)“. Насоки за работа с нея, както и как да бъде заявен достъп за нови служители или да бъде информирана Инспекцията по труда за необходимостта от отнемане на достъп, са публикувани в едноименната рубрика. Обръщаме внимание, че достъпът на оторизирани от възложителите техни служители преди стартирането на профилактиката на системата продължава да е валиден.

Изпълнителите на обществени поръчки могат да заявят удостоверения чрез  „Система за електронни удостоверения (Изпълнители физически/юридически лица)“. За тях е осигурен и пряк път до Системата с оторизиран достъп през специално създаден банер. Повече информация е публикувана в едноименната рубрика в секцията „Административно обслужване“.