Назад

Посещение в Бургаската ТПП на посланика на Пакистан


Ръководството на Бургаската търговско-промишлена палата посрещна Н.Пр. Мариам Мадиха Афтаб – извънреден и пълномощен посланик на Ислямска Република Пакистан, и Омер Манзур Малик, заместник-завеждащ мисията.

Срещата се състоя на 29  септември и имаше за цел запознаване на  посланик  Афтаб с дейността на бизнес организацията и проучване на възможностите за сътрудничество и разширяване на бизнес контактите между предприемачи от Пакистан и област Бургас.

В хода на разговора се оформиха няколко приоритета, по които БсТПП и Посолството на Пакистан ще си сътрудничат, а именно  установяване на контакт със сродна регионална търговска палата от Пакистан, организиране на представяне на условията и възможностите за стартиране на бизнес в региона, обмен на бизнес делегации, сътрудничество и обмен на информация в областта на туризма, в частност здравния туризъм и балнеологията, и промотиране на предимствата на Бургаския регион като икономически и транспортен център.