Назад

НСИ: Производствените цени се увеличават през август 2022 г. с 8.7%


Общият индекс на цените на производител се увеличава с 8.7% през август 2022 г. в сравнение с предходния месец. Това сочат публикуваните данни на НСИ. Значителен ръст е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 28.0%, и в добивната промишленост - с 5.6%, а в преработващата промишленост е отчетено намаление - с 1.6%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар нараства с 12.5% спрямо юли 2022 година. Ръст е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 26.5%, и в добивната промишленост - с 5.3%. Намаление на цените е отчетено в преработващата промишленост - с 1.1%.

Общият индекс на цените на производител нараства с 50.3% през август 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 година. Ръст на цените е регистриран при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 130.6%, преработващата промишленост - с 22.7%, и в добивната промишленост - с 9.0%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар нараства с 68.2% в сравнение с август 2021 година. Ръст на цените е регистриран при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 129.2%, преработващата промишленост - с 29.7%, и добивната промишленост - с 12.0%.

---------------------

При повечето браншове в икономиката поскъпването на продукцията за вътрешния пазар е по-високо в сравнение цените за износ. Това се наблюдава при производителите на храна, текстил, преработващата промишленост, мебели и дървен материал. Много интересна е ситуацията с дървения материал. Производителите на дървен материал са вдигнали цените си за България с над 60%, докато продукцията им за износ не само, че не е поскъпнала, а дори минимално е поевтиняла.