Назад

Патентното ведомство, съвместно с Фонда за МСП на СЕСИС, предлага информация относно броя български малки и средни предприятия, подали заявки през месец юли


Патентното ведомство на Република България, съвместно с Фонда за МСП на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), предлага на вашето внимание информация относно броя български малки и средни предприятия, подали заявки през месец юли.

През м. юли 2022 г. българските МСП са подали 53 заявления за кандидатстване по програмата, като 50 са за ваучера 1*, 1 за ваучера 2** и 2 за двата ваучера.

От началото на годината до края на месец юли общо 328 български МСП са се възползвали от безвъзмездното финансиране, като до момента са изплатени общо 105 162 евро, а средната сума на безвъзмездната помощ, изплатена на МСП, е 768 евро.

*Ваучер 1 - предоставя общо средства до 1500 € на едно МСП за една календарна година, като тази сума обхваща разходите, подлежащи на възстановяване само за една, за две или общо за трите видове услуги:

  • 1. Пре-диагностиката на интелектуална собственост (IP scan) -представлява проучване и анализ на потребностите на МСП от закрила на ИС. Услугата се предоставя от Патентното ведомство и е на стойност 500 €, от които се възстановяват 90%.
  • 2. Регистрация на марка(и) и/или промишлен(и) дизайн(и) на национално, регионално или европейско ниво – възстановяват се 75% от платените такси.
  • 3. Регистрация на марка(и) и/или промишлен(и) дизайн(и) на международно ниво - възстановяват се 75% от платените такси.

**Ваучер 2 - предоставя общо средства до 750 € на едно МСП за една календарна година, като тази сума обхваща разходите, подлежащи на възстановяване за регистрация на патент на национално ниво (заявяване, проучване и експертиза, издаване и публикация) - възстановяват се 50 % от платените такси.

МСП, които нямат опит в областта на интелектуалната собственост, се насърчават да подават заявление първо за услуга по Пре-диагностиката на интелектуална собственост (в рамките на Ваучер 1) и едва след това за другите услуги.