Брой 35 (40), 20-02-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Нова услуга на СОИС за насърчаване на лицензирането

От 1 януари 2012 г. Международното Бюро на Световната организация за интелектуална собственост (WIPO) предлага нова услуга, разработена въз основа на препоръките от срещата на работната група по Договора за патентно коопериране (РСТ), състояла се през месец юни 2010 г.

Услугата има за цел създаване на система за насърчаване на лицензирането, включително и въвеждане на регистър, чрез който заявителите могат да изразят желанието си за лицензионна готовност. Услугата предоставя възможност за вписване на лицензионна готовност по международни заявки по РСТ.

За целта е създаден формуляр PCT/IB/382. Искането ще бъде включено към библиографските данни на международната заявка към базата данни на СОИС PATENTSCOPE, но няма да бъде част от данните, свързани с публикацията на международните заявки.

Формулярът PCT/IB/382 не е част от задължителната форма PCT/RO/101.

Искането за вписване на лицензионна готовност няма да води до  автоматично намаляване на таксите, събирани от националните ведомства при влизането в национална фаза.

За повече информация: Формуляри на СОИС

НОВИНИ ОТ БТПП
Компрометираният тристранен диалог – предпоставка за неефективно държавно управление
Притесненията на БТПП за качеството на социалния диалог у нас очевидно не са безпочвени Още
Работна група на Съвета на браншовите организации ще анализира размера на таксите, събирани от БАБХ
Представители на браншови организации в хранителния сектор считат, че голяма част от тези такси са необосновано високи Още
ЕВРОПАЛАТИ: Липсата на единен европейски патент струва на европейската икономика 425 000 евро на ден
В момента процедурата за получаване на патент е сложна и скъпоструваща Още
Нови членове на БТПП
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Еврооблигациите: за и против
Главният структурен проблем, който трябва да се реши в краткосрочен план, е балансирането на държавните бюджети на страните в еврозоната Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Нова услуга на СОИС за насърчаване на лицензирането
Услугата предоставя възможност за вписване на лицензионна готовност по международни заявки Още