Брой 35 (40), 20-02-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Компрометираният тристранен диалог – предпоставка за неефективно държавно управление

Притесненията на БТПП за качеството на социалния диалог у нас очевидно не са безпочвени. Те се споделят и от други представители на деловите среди – виж статия на Светла Костадинова – изпълнителен директор на Институт за пазарна икономика, от 17 февруари т.г. на http://ime.bg/bg/articles/kolko-tono-vredi-tristrankata/

Ние от БТПП продължаваме да твърдим, че тристранният диалог принципно е полезен за обществото, но за да бъде жизнен и ефективен, той трябва да функционира на базата на основните принципи на международното и европейското законодателство и практика. Той трябва да зачита основните правни принципи и граждански права, гарантирани от българското законодателство и ратифицираните от страната ни международни актове.

Поставянето на социалния диалог в услуга на политическа конюнктура и корпоративни интереси го дискредитира и нарушава демократичните достижения, извоювани през последните години. То е предпоставка за неефективност и непрозрачност на държавното управление, вкл. при разходването на публичните средства.

НОВИНИ ОТ БТПП
Компрометираният тристранен диалог – предпоставка за неефективно държавно управление
Притесненията на БТПП за качеството на социалния диалог у нас очевидно не са безпочвени Още
Работна група на Съвета на браншовите организации ще анализира размера на таксите, събирани от БАБХ
Представители на браншови организации в хранителния сектор считат, че голяма част от тези такси са необосновано високи Още
ЕВРОПАЛАТИ: Липсата на единен европейски патент струва на европейската икономика 425 000 евро на ден
В момента процедурата за получаване на патент е сложна и скъпоструваща Още
Нови членове на БТПП
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Еврооблигациите: за и против
Главният структурен проблем, който трябва да се реши в краткосрочен план, е балансирането на държавните бюджети на страните в еврозоната Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Нова услуга на СОИС за насърчаване на лицензирането
Услугата предоставя възможност за вписване на лицензионна готовност по международни заявки Още