Брой 35 (40), 20-02-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Работна група на Съвета на браншовите организации ще анализира размера на таксите, събирани от БАБХ


Общото събрание на Съвета на браншовите организации при БТПП утвърди на 17 февруари Отчета за дейността на Съвета през 2011 г. и Програма за работата през 2012 г. Избрано бе ново Бюро на Съвета в състав:

  • председател – Лъчезар Искров, член на Изпълнителния съвет на БТПП, отговарящ за сътрудничеството с браншовите организации и бивш председател на Национално сдружение „Недвижими имоти”;
  • заместник-председатели: Мариана Кукушева – председател на Федерация на хлебопроизводителите и сладкарите в България, и доц. д-р инж. Виктор Ташев – управител на „Българска Асоциация за геотехническо и тунелно строителство.

Представители на браншови организации в хранителния сектор поставиха въпроса за необходимостта от анализ на Тарифата, отнасяща се до таксите, събирани от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за издаване на различни документи като ветеринарни и фитосанитарни сертификати, за качество и др. Според тях, голяма част от таксите са необосновано високи, липсва методология за определянето им, не са ясни критериите за определяне на длъжностните лица за извършване на одити в обектите и др.

В тази връзка бе прието решение на Съвета за сформиране на работна група за анализиране на тарифата и подготовка на съвместно становище, което да бъде предоставено на съответните компетентни органи.

Акцент в разискванията бе поставен и върху необходимостта да се отдели повече внимание на проблемите на МСП, които заемат значителен дял в българската икономика и имат важно значение за нейното възстановяване, но голяма част от които в момента са на ръба на оцеляването, в резултат на ефектите от икономическата криза. Тази тема днес председателят на Палатата обсъди с Георг Рааб, ръководител „Финансиране на иновациите и МСП” в Европейската комисия. Срещата се проведе в Представителството на ЕК в България. Повече за срещата – в утрешния брой на бюлетина.

НОВИНИ ОТ БТПП
Компрометираният тристранен диалог – предпоставка за неефективно държавно управление
Притесненията на БТПП за качеството на социалния диалог у нас очевидно не са безпочвени Още
Работна група на Съвета на браншовите организации ще анализира размера на таксите, събирани от БАБХ
Представители на браншови организации в хранителния сектор считат, че голяма част от тези такси са необосновано високи Още
ЕВРОПАЛАТИ: Липсата на единен европейски патент струва на европейската икономика 425 000 евро на ден
В момента процедурата за получаване на патент е сложна и скъпоструваща Още
Нови членове на БТПП
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Еврооблигациите: за и против
Главният структурен проблем, който трябва да се реши в краткосрочен план, е балансирането на държавните бюджети на страните в еврозоната Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Нова услуга на СОИС за насърчаване на лицензирането
Услугата предоставя възможност за вписване на лицензионна готовност по международни заявки Още