Брой 147 (1159), 02-08-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СЪОБЩЕНИЯ

„Киш Инвекс (Kish Invex)” - 31 октомври – 3 ноември 2016 г.


В посолството на Ислямска република Иран в София е получена информация, че в периода 31 октомври – 3 ноември 2016 г. ще се състоят Осмото изложение за представяне възможностите за инвестиране в Ислямска република Иран и Третото международно изложение на борсите, банките, застраховането и приватизацията.

Събитията ще се проведат на остров Киш, под наслов „Киш Инвекс (Kish Invex)”.

Фирмите, които проявяват интерес за сътрудничество с Ислямска република Иран, могат да се свържат с г-жа Нури:

Ms. Nouri

009821 88811335

int@kishinvex.ir

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на БТПП разговаря с Мария Иванова, новоназначения търговски представител в СТИВ - Кипър
За първото тримесечие на 2016 г. е увеличен стокообменът между България и Кипър Още
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Безработните младежи (до 29 години) са намалели с над 26% към края на първото полугодие на 2016 г.
ИКОНОМИКА
Публикуван е месечният обзор за развитието на българската икономика
СЪОБЩЕНИЯ
„Киш Инвекс (Kish Invex)” - 31 октомври – 3 ноември 2016 г.
Възможностите за инвестиране в Ислямска република Иран Още
БИЗНЕС СРЕДА
България и Гърция ще работят за изграждането на скоростна ж.п. връзка между пристанищата на Александруполис и Бургас
Засилване на сътрудничеството между двете страни в областта на енергетиката, транспортната инфраструктура, търговско-инвестиционните отношения, отбраната Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Промяна в условията за кандидатстване по BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд"
ГЛЕДНА ТОЧКА
Ще подпомагаме енергийно бедните, без да знаем кои са те и защо са бедни
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
28-30 септември - Предстои провеждане на бизнес форум в гр. Баку, Азербайджан
Четвърто заседание на Българо-азербайджанската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество Още