Брой 147 (1159), 02-08-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Председателят на БТПП разговаря с Мария Иванова, новоназначения търговски представител в СТИВ - Кипър


Цветан Симеонов, председателят на БТПП, разговаря с Мария Иванова, новоназначения търговски представител в СТИВ - Кипър.

Службата по търговско-икономически въпроси (СТИВ) в Кипър ще бъде открита тази година след дълъг период на липса на българско търговско представителство, акредитирано на острова. Данни сочат, че за първото тримесечие на 2016 г. е увеличен стокообменът между двете страни, като Кипър е на 38-то място в износа ни (след Иран, Република Кореа и Израел) и на 50-то място по отношение на вноса ни (след Индонезия, Перу и Молдова).

Симеонов запозна Иванова с основните стълбове на БТПП - доброволния регистър и издаването на сертификати, Арбитражния съд и незаменимата му ефикасност при разрешаване на правни спорове, дейността на действащия към Палатата клон на GS1, предоставянето на услуги и съдействие.

Бе поставен акцент и върху международната дейност на Палатата - отличните отношения с Кипърската търговско-промишлена палата, която освен пряк партньор, сътрудничи с БТПП и в Асоциацията на балканските палати, и в Европалати. Представени бяха и възможностите на браншовите организации, мрежата от регионални палати, електронните и печатни статистическите издания в интерес на българския бизнес.

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на БТПП разговаря с Мария Иванова, новоназначения търговски представител в СТИВ - Кипър
За първото тримесечие на 2016 г. е увеличен стокообменът между България и Кипър Още
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Безработните младежи (до 29 години) са намалели с над 26% към края на първото полугодие на 2016 г.
ИКОНОМИКА
Публикуван е месечният обзор за развитието на българската икономика
СЪОБЩЕНИЯ
„Киш Инвекс (Kish Invex)” - 31 октомври – 3 ноември 2016 г.
Възможностите за инвестиране в Ислямска република Иран Още
БИЗНЕС СРЕДА
България и Гърция ще работят за изграждането на скоростна ж.п. връзка между пристанищата на Александруполис и Бургас
Засилване на сътрудничеството между двете страни в областта на енергетиката, транспортната инфраструктура, търговско-инвестиционните отношения, отбраната Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Промяна в условията за кандидатстване по BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд"
ГЛЕДНА ТОЧКА
Ще подпомагаме енергийно бедните, без да знаем кои са те и защо са бедни
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
28-30 септември - Предстои провеждане на бизнес форум в гр. Баку, Азербайджан
Четвърто заседание на Българо-азербайджанската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество Още