Брой 147 (1159), 02-08-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ

Безработните младежи (до 29 години) са намалели с над 26% към края на първото полугодие на 2016 г.


Безработните младежи до 29 години са намалели с 14 500 (над 26%) към края на първото полугодие на 2016 г. спрямо същия период на миналата година. Това показват данните на Агенцията по заетостта, представени по време на заседание на Координационния съвет за изпълнение и мониторинг на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г.

Делът на безработните младежи от общия брой регистрирани в бюрата по труда също намалява. През периода януари-юни 2016 г. той е бил 13,2%, спрямо 15.2% за същото шестмесечие на 2015 г. През първото полугодие на тази година средномесечният брой на безработните младежи до 29 г. е бил 40 690.

От началото на година в общините с най-висок брой неактивни млади хора са назначени 95 младежки медиатори, които са работили с  3 839 неактивни младежи.  През тази и следващата година ще се изпълнява проект за повишаване на информираността на младежите за възможностите, които им се предоставят чрез Гаранцията за младежта в България. В рамките на проекта е предвидено провеждането на информационни дни в 6 града в страната, както и обучения за младежките медиатори. Ще се създаде и информационен портал с актуална информация за възможностите, които се осигуряват на младежите, за включването им в обучение, квалификация или заетост.

Министерство на образованието и науката е разкрило кариерни центрове в цялата страна, през които са преминали над 24 хиляди младежи. В дуално обучение са включени 149 ученици от 4 професионални гимназии за придобиване на 5 професии и 8 специалности.

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на БТПП разговаря с Мария Иванова, новоназначения търговски представител в СТИВ - Кипър
За първото тримесечие на 2016 г. е увеличен стокообменът между България и Кипър Още
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Безработните младежи (до 29 години) са намалели с над 26% към края на първото полугодие на 2016 г.
ИКОНОМИКА
Публикуван е месечният обзор за развитието на българската икономика
СЪОБЩЕНИЯ
„Киш Инвекс (Kish Invex)” - 31 октомври – 3 ноември 2016 г.
Възможностите за инвестиране в Ислямска република Иран Още
БИЗНЕС СРЕДА
България и Гърция ще работят за изграждането на скоростна ж.п. връзка между пристанищата на Александруполис и Бургас
Засилване на сътрудничеството между двете страни в областта на енергетиката, транспортната инфраструктура, търговско-инвестиционните отношения, отбраната Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Промяна в условията за кандидатстване по BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд"
ГЛЕДНА ТОЧКА
Ще подпомагаме енергийно бедните, без да знаем кои са те и защо са бедни
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
28-30 септември - Предстои провеждане на бизнес форум в гр. Баку, Азербайджан
Четвърто заседание на Българо-азербайджанската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество Още