Покана за безплатни бизнес срещи в рамките на @Smart Manufacturing Matchmaking 2021

Участие на компании, изследователски центрове и представители на публични администрации, работещи в сферата на умното производство и индустрия 4.0 Още

С обединени усилия браншови организации постигнаха отмяна на нов регистрационен режим

Добър пример за аргументирано отстояване на справедливи браншови интереси и постигане на резултат чрез добронамерен диалог Още

НСИ: Влошен бизнес климат през август в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите

Несигурната икономическа среда продължава да бъде факторът, затрудняващ в най-голяма степен развитието на бизнеса Още

Електронното управление в общините се подобрява

Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още

Проект на Наредба за условията и реда за вземане на проби и извършване на лабораторни анализи на храни

Ясните критерии за доставяне и приемане на пробите ще спомогне за недопускането на компрометирането им Още

Есенна сесия на форума „Международен ден за внос и износ“, 10-12 ноември 2021 г.

Покана от Асоциацията на износителите и вносителите на Руската федерация Още