БТПП не подкрепя предложението за сертифициран международен стандарт в областта на управлението на човешките ресурси

Допълнителният стандарт ще подкопае социалния диалог и колективното договаряне при определяне на политиката за човешки ресурси Още

Включете се във водещото кариерно изложение Career Show 2021

БТПП е сред партньорите на проекта и подкрепя каузата за свързването на работодателите с квалифицирани кадри от цяла България Още

НАП напомня, че подпомогнатите с оборотен капитал трябва да представят отчет

Съдържащ информация за същността на проектната дейност и кратко описание на извършените разходи Още

Асоциация „Прозрачност без граници“ ще представи най-съвременните тенденции в управлението на бизнеса

С участието на представители на успешни български и чуждестранни компании, 28 септември, от 16.00 ч., София, Милениум център, зала Да Винчи Още

Търговска мисия с провеждане на бизнес прояви в различни градове в Сърбия, 4-8 октомври 2021 г.

Двустранни срещи и кръгли маси в Нови Сад, Крагуевац, Кралево, Крушевац и Белград Още

Предоставянето на услуги на „едно гише“ в общините се подобрява

Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още

Приета е Пътна карта за изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията

За да се повиши инвестиционната привлекателност на общините ще се реализира инициативата с работно име Сертификат „Община без корупция“ Още

Правителството ограничи вноса на някои видове отпадъци

В повечето случаи са получени при механично третиране на смесени битови отпадъци Още

Новият доклад за стратегическото прогнозиране посочва 10 ключови области за действие на ЕС

Мултидисциплинарна перспектива относно отворената стратегическа автономност на ЕС в един все по-многополюсен и оспорван световен ред Още