Дигитализацията на икономиката и повишаването на компютърната квалификация на заетите - фокус на проект SKILLS+ на БТПП

На база натрупания опит БТПП предвижда да разработи подобна схема и по проект QUALIFY Още

Среща с представители на Международната банка за икономическо сътрудничество

Представяне на пакета от банкови услуги с акцент операциите за търговско финансиране Още

В Хасково се проведе Българо-иракски бизнес форум

Подписване на Споразумение за сътрудничество между търговските палати на Хасково и Ербил Още