На пресконференция представиха основните дейности и очаквани резултати по пилотна дейност „SOCIAL-D”На 27 септември Търговско-промишлена палата – Враца, организира и проведе онлайн пресконференция по пилотна дейност „SOCIAL-D”, в рамките на проект „Dialog for Innovation And LOcal Growth“, финансиран по Програма Interreg Europe.

Проектът се изпълнява в партньорство с организации от 6 страни – Германия (Lower Saxon Ministry for Federal and European affairs and Regional development), Белгия (ESF Flanders), Швейцария (Ticino Canton Education, culture and sport department VET Division), Испания (Junta de Comunidades of Castilla-La Mancha), Италия (FTC) и България. Водещ партньор е Autonomous Province of Trento (Италия).

Oсновнатa цел на пилотната дейност е да тества и приложи процеса на съвместно проектиране на Welfare cooperative platform (платформата за сътрудничество в областта на общественото здраве и социалните услуги).

По време на събитието Мая Милова представи основните дейности и очаквани резултати, а именно:

  • Идентифициране на заинтересованите страни (база данни);
  • Избор на ключови елементи за тестване и трансфер;
  • Разработване на прототип на матрица за предлагане и търсене на социални и здравни услуги;
  • Осъществяване на работни срещи с представители на заинтересованите страни;
  • Информационна кампания;
  • Посещения за обмен: Тренто (Италия) и Враца (България);
  • Споразумение за партньорство.

В събитието взеха участие 16 представители на заинтересовани страни и медии от област Враца.

*********************************************************************

За допълнителна информация по проекта: Мая Милова, ТПП-Враца, тел. 092 660273 или e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org