Почетна диплома на БТПП за посланика на Алжир в България

За успешната шестгодишна съвместна работа и за приноса в развитието на икономическото сътрудничество между България и Алжир Още

Автоматизацията в българската индустрия – резултатите от годишната анкета на Професионалната асоциация по роботика и автоматизация

През 2021 г. водещи са ускореното внедряване на роботи, недостигът на чипове, инициативите за производство на батерии, както и напредъкът в индустриалната автоматизация. Още

Уебинар на тема „Финансови престъпления: Адаптиране на стратегията за управление на риска според променящата се среда“

Основни предизвикателства, пред които компаниите от финансовия сектор са изправени. Още

Нов прозорец за кандидатстване по Фонда за МСП: 1 – 31/10/2021

Част от Плана за действие на Европейската комисия в областта на интелектуална собственост/ Още