Европейската комисия представи набор от мерки за справяне с извънредната ситуация с цените на енергията

В краткосрочен и дългосрочен план за защита на потребителите и предприятията Още

Оферти за бизнес партньорство от ЕЕN

Търговско и производствено коопериране и технологичен трансфер Още