Проект „CompoWin - Квалифицирана работна ръка за високотехнологично производство“

Инициативата се изпълнява от Бизнес информационен и консултантски център – Сандански Още

Standard & Poor's потвърди рейтинга на България със стабилна перспектива

Според рейтинговата агенция икономическите последици от пандемията са управляеми, въпреки значителното въздействие в здравен аспект Още

НСИ: Влошен бизнес климат през ноември в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите

Най-сериозният фактор, затрудняващ дейността на предприемачите, продължава да бъде несигурната икономическа среда Още

Уебинар за медиация при спорове за интелектуална собственост и технологии

Възможност за алтернативно разрешаване на спорове и ползите за заинтересованите страни - медиатори, адвокати и представители по индустриална собственост, както и бизнес потребители Още