Поглед към нагласите на бизнеса в началото на 2022 г.

БТПП своевременно проучва мнението на своите членове и отправя конструктивни предложения към държавните институции Още

Нови възможности за разширяване на българо-иракското делово сътрудничество

Български фирми могат да участват на предстоящия Багдадски панаир Още

БАИС: Отговорът на нарастващите цени на енергията е енергийната ефективност

13 неправителствени организации и бизнес асоциации предлагат незабавни законодателни, финансови, технически и комуникационни мерки за активизиране на националната политика в сградния сектор Още

Проект на Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027 г.

Обвързване на процесите на цифровизация с инвестициите в научни изследвания и иновации Още

Без такса за обявяване на Годишни финансови отчети

Агенцията по вписванията приканва търговците и юридическите лица с нестопанска цел да изпълнят своевременно задължението си... Още

Населението на България вече е 6.5 млн., с 844 хил. по-малко спрямо 2011 г.

С изключение на София, във всички останали области в страната броят на населението намалява Още