„Оптикс“ АД откри в Пловдив нов производствено-развоен център

Компанията инвестира 10 млн. лв. за изграждане на функционална производствено-административна сграда Още

GS1 стандарт за управление на GTIN номера

Информация за промените в идентификацията на продуктите; примери, показващи нуждата от промяна на GTIN Още

Кризата и ограниченията свиват БВП на туристическите области

Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика Още

Българският институт за стандартизация предлага ново ръководство на ISO за ефективно управление на риска

Разработено в сътрудничество с UNIDO (Организацията на Обединените нации за индустриално развитие) Още