Приключи успешно визитата на българските работодатели в Норвегия

За обмяна на добри практики и запознаване с основните характеристики на скандинавския модел на социален диалог Още

БТПП продължава работата по проект STRONG за подобряване на тристранното сътрудничество

Семинар относно корпоративната социална отговорност, организиран от Норвежко-българската бизнес група Още

Инспекцията по труда активизира контролната си дейност в селското стопанство

В помощ на земеделските стопани е създадено видео с насоки за спазване на трудовото законодателство Още

НСИ: Средната продължителност на живота у нас намалява

Очакваната продължителност на живота варира от 70.5 години в област Видин до 75.5 години в област Кърджали Още