Среща с корейска делегация по Програма за споделяне на знания и опит

Представители на корейските академични среди представиха опита си в разработването на дигитални индустриални паркове Още

Специалисти обсъдиха управлението на кредитния риск

Конференция, организирана от АЙКАП КРИФ, с участие на български и чуждестранни лектори Още

Икономиката е в растеж: трябват реформи и намаление на дефицита сега

Автор: Лъчезар Богданов, Институт за пазарна икономика Още

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление

Целта е да се ускори процесът по развитието на електронното управление Още

България започва разговори за присъединяване към ОИСР

Одобрена е Пътна карта с параметрите, етапите и условията на присъединителния процес. Още

Международната организация на труда иска универсална социална закрила за прекратяване на детския труд

В България детският труд е забранен, законоустановената минимална възраст за започване на работа е 16 години Още