Предложения на БТПП за насърчаване развитието на индустриалните паркове в България

Изграждане на зоните като обединяващи научно-развойни, производствени и търговски политики с цел привличане на допълнителни инвестиции Още

Работна среща с новия търговски съветник на Република Хърватска

Саня Губерина представи информация за целите на започналата й мисия у нас Още

GS1 България - домакин на работна среща с GS1 Босна и Херцеговина

Обмен на опит и добри практики с обща визия за висока степен на дигитализация на предлаганите услуги Още

35 изби и производители участват в „Августиада 2022“

23 - 25 септември на открито, Античната улица в центъра на Стара Загора Още

Бизнес форум "Големите пари за малкия бизнес"

До 21 септември може да се кандидатства по програма "Техническа модернизация" по НПВУ Още

Чиста енергия: ЕС поставя акцент върху възобновяемите източници и ефективността

Преразглеждане на европейското законодателство за използването на възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност Още