Българският и гръцкият бизнес подготвят съвместни инициативи

По време на предстоящия Международен Солунски панаир Още

Регионален форум GS1 в Европа 2023

Връзката между GS1 и изкуственият интелект, електронната търговия, ролята на GS1 за изграждането на по-екологично бъдеще Още

Скок на преките чуждестранни инвестиции за първото полугодие на 2023 г.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции са от Нидерландия, Австрия и Белгия Още

Териториалните планове имат за цел да адресират ефектите от енергийната трансформация

Трета дискусия на тема „Бъдеще за енергийния комплекс „Марица изток“ - перспективи и предизвикателства" в Стара Загора Още

Производство и доставки на енергийни продукти, юни 2023 година

На годишна база намалява производството на твърди горива, природен газ, електрическа енергия Още

Не е само София

Трябва да се отбележи високо продуктивната индустрия в Габрово и Враца, интензивната бизнес активност в Бургас и Русе, привлечените чужди инвестиции в Пловдив и Варна Още

Нови задължителни изисквания към износители на фураж за Ирак

Информация от Посолството на Република Ирак в София Още