Назад

Производство и доставки на енергийни продукти, юни 2023 година


През юни 2023 г. спрямо май 2023 г. нараства производството на: пропан-бутанови смеси - с 33.3%, електрическа енергия - със 17.7%, и дизелово гориво - със 7.6%. Намалява производството на: твърди горива - с 24.2%, и автомобилен бензин - с 10.1%. Производството на природен газ остава без изменение.

Спрямо същия месец на предходната година намалява производството на: твърди горива - с 66.6%, природен газ - с 50.0%, електрическа енергия - с 26.5%, автомобилен бензин - с 14.6%, дизелово гориво - с 11.8%, и пропан-бутанови смеси - с 11.1%.

През юни 2023 г. спрямо май 2023 г. нарастват доставките на дизелово гориво - с 9.1%. Намаляват доставките на: пропан-бутанови смеси - с 20.9%, твърди горива - с 16.1%, електрическа енергия - със 7.0%, природен газ - с 3.3%, и автомобилен бензин - с 2.2%.

Спрямо същия месец на 2022 г. нарастват доставките на: дизелово гориво - със 7.6%, и  пропан-бутанови смеси - с 3.0%. Намаляват доставките на: твърди горива - с 67.5%, автомобилен бензин - с 22.4%, природен газ - с 19.4%, и електрическа енергия - с 4.7%.

Прессъобщение на НСИ: Energy2023-06_ADSUCTN.pdf