Назад

Регионален форум GS1 в Европа 2023


От 23 до 26 октомври 2023 г. в гр. Атина, Гърция ще се проведе Регионалният форум на GS1 в Европа. И тази година събитието ще бъде в хибриден формат.

GS1 следи актуалностите в световен мащаб и в пленарните сесии са заложени теми като връзката между GS1 и изкуствения интелект, електронната търговия, ролята на GS1 за изграждането на по-екологично бъдеще. Цифровият продуктов паспорт също ще е във фокуса на предвидените дискусии. Той е трансформиращо решение, което дава възможност на потребителите да получат информация за жизнения цикъл и въздействието на даден продукт върху околната среда, а индустрията носи отговорност за своите практики. Като основна тема се запазва и внедряване на стандартите GS1 в здравеопазването.

Регионалният форум на GS1 в Европа играе важна роля за справяне с регионалните предизвикателства и за насърчаване на сътрудничеството между 49-те Национални организации (НО) от Европа и Азия. Програмата се основава на четири принципа:

  • Решаване на проблеми: 4-дневната програма на събитието се основава не само на проектите и дейностите в рамките на регионалната организация, но и на това, как да бъдат подкрепени по-добре фирмите-членове;
  • Иновации и творчество: насърчават се иновациите, творчеството, анализ на тенденциите и споделяне на идеи и решения;
  • Сътрудничество и споделяне на опит: фокусът е върху подобряване на комуникацията и сътрудничеството между отделните НО;
  • Създаване на контакти и взаимоотношения за работа в екип.

Тазгодишното издание предвижда обучения и работни срещи важни за вътрешното функциониране на организацията GS1 в Европа и националните организации, като борбата срещу препродаването на GTIN номера и стратегии за запазване на фирмите-членове на GS1. За съжаление, тази година събитието не е отворено за външни лица и фирми, с изключение на онези, ангажирани по проектите на GS1 в Европа.

GS1 България се ангажира с публикуване и разпространяване на своевременна информация от работата на форума.

За повече информация следете сайта на Сдружение GS1 България, както и броевете на „Инфобизнес“.