Назад

Териториалните планове имат за цел да адресират ефектите от енергийната трансформация


„С Териториалните планове не се поемат ангажименти нито за работата на „Мини Марица-изток“, нито на електроцентралите“, заяви заместник-министърът на енергетиката Красимир Ненов на третата дискусия на тема „Бъдеще за енергийния комплекс „Марица изток“ - перспективи и предизвикателства", проведена в Стара Загора.

От страна на Министерството на енергетиката взе участие и заместник-министър Ива Петрова, а сред участниците бяха заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева, заместник-министърът на икономиката Ивайло Шотев и заместник-министърът на труда и социалната политика Десислава Стоянова.

Г-н Ненов коментира още, че е установен дефицит на информация спрямо засегнатите от плановете. Той подчерта, че Териториалните планове имат за цел да адресират ефектите от енергийния преход и нуждите на засегнатите.

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева коментира, че европейските средства не са самоцел, а елемент от решението на една сложна задача.

От Министерството на труда и социалната политика се ангажираха да бъдат партньор на общината и властта и да се окаже подкрепа на всеки един засегнат от енергийния преход.
Протест на място поиска проектите на ТПСП да съдържат още конкретика както за енергийните така и за местните политики. Представители на миньорите и синдикалните организации поискаха повече конкретика по отношение на планираните инвестиции и откриването на нови работни места. Те поставиха и въпроса кой ще извършва рекултивацията на терените, настоявайки, че не бива това да се извършва от частни фирми, което би отнело част от дейността на „Мини Марица-изток“. Представители на КНСБ настояха в Териториалните планове да бъдат заложени и възможности за улавяне на въглеродни емисии, каквито технологии се прилагат в Китай.

Заместник-министър Ненов подчерта, че споменатите в Териториалните планове обеми на производство на електрическа енергия от комплекса не са поет ангажимент, а са оценка, базирана на обективни данни.

Той допълни, че тенденцията в момента е на намаление на добива на въглища, което е свързано с високата цена на въглеродните квоти. И въпреки че заложените обеми и количества добив не са ангажиращи, трябва да се наблюдава пазарната ситуация и да се адаптира дейността. Заместник-министърът допълни, че приветства споделянето на опит за прилагане на нови технологии, които да спомогнат плавното осъществяване на енергийния преход.

Красимир Ненов каза още, че възможността за въвеждане на механизъм за капацитет е пропусната през 2019-а година и призова да не повтаряме тази грешка, невнасяйки проектите за Териториални планове.

Заместник-министър Ива Петрова изтъкна нуждата от участие на местно ниво в механизма на управление на плановете и допълни, че е отправена покана към големи инвеститори, за да се очертаят възможните инвестици.

Заместник-министърът на икономиката Ивайло Шотев коментира, че министерството му е поело ангажимент до края на годината да бъдат направени планове за индустриалните зони и подчерта големия потенциал на Стара Загора, включително заради стратегическото местоположение.

По отношение на нуждата от енергийна стратегия на страната, заместник-министър Петрова заяви, че Интегрираният план в областта на енергетиката и климата е стратегическият документ, който трябва да обедини секторните стратегии. Съответно, енергийната стратегия трябва да бъде съобразена именно с този план, който в момента е в процес на актуализация.

Представителите на изпълнителната власт изтъкнаха, че ролята на държавата е да създаде привлекателна среда, подходящ инвестиционен климат, за да бъдат създадени и качествени работни места.