Назад

Предприемачеството в един предизвикан свят: Ролята на университетите в развитието на предприемачески екосистеми


11-та международна конференция
организирана от

Българска асоциация за развитие
на мениджмънта и предприемачеството

Институт по предприемачество
на Университета за национално и световно стопанство

Институт за икономически изследвания
при Българска академия на науките

в партньорство с

Европейския съвет за малък бизнес и предприемачество (www.ecsb.org)

11 - 14 септември 2023 г. в курортен комплекс "Албена"

За информация и регистрация