Назад

Нови задължителни изисквания към износители на фураж за Ирак


Посолството на Република Ирак в София информира българските предприятия, изнасящи фураж за азиатската държава, че е въведено ново задължително изискване за допълнителен текст към здравния сертификат на производителите: „продуктът не включва остатъци от пестициди, антибиотици, животински протеини и диоксинови съединения и се използва в страната на произход“ (неофициален превод). Към здравния сертификат следва да се приложат фактура и резултат от изследвана проба (изследването следва да се направи от международно призната компания в областта).

Оригинален текст на английски език: „The product does not contain residues of pesticides, antibiotics, animal proteins and dioxin compounds and is used in the country of origin”.