АОБР настоява за мерки за подкрепа на дуалното обучение

Необходимо е да се предвидят средства за поемане от държавата на разходите за осигуровки, които се дължат от работодателя Още

Уебинар за представяне приложението на коботи в сферата на изкуствата

5 декември, участието е безплатно, работен език - английски Още

Среща с китайската компания Orient Silk Road

Обсъждане на възможности за стартиране на жп маршрут между Китай и Балканите Още

Форум "Фермата 2023" очертава агроиновациите и тенденциите в сектора

7 декември 2023 г. в хотел „Верея“, гр. Стара Загора Още

Работната група за транспониране на директивата за минималните заплати проведе първото си заседание

Целта е до 30 септември 2024 г. да се разработи предложение за проект за промени на Кодекса на труда Още

Ежедневната трудова миграция генерира доходи от 661 млн. лв. всеки месец

Трудовата миграция има универсален ефект на повишаване на средните заплати в общините Още

Инспекцията по труда извърши 3666 проверки в селското стопанство

Секторът е идентифициран като рисков както по отношение на използването на недеклариран труд, така и за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд Още

Ветрове на промяната: Възобновяема енергия в морските пространства за по-сигурна и устойчива Централна и Източна Европа

Преглед на потенциала и напредъка в развитието на офшорната вятърна енергия в Полша, Румъния, България и Хърватия Още