Общо събрание на Сдружение GS1 България за 2024 г.

Утвърдени са програма за дейността и бюджет за 2024г., избран е нов Управителен съвет Още

БТПП и МВнР подготвят форум, посветен на очаквани ползи за бизнеса от присъединяването към ОИСР

Прилагане на високи стандарти и най-добри практики в областта на публичното и корпоративното управление; повишаване на инвестиционния рейтинг и икономическата видимост на България Още

Отворена покана за креативни стартъпи „SPECTRA Investment Sprint & Pitch“

Могат да кандидатстват стартиращи компании в областта на аудио-визуалните технологии, музиката и сценичните изкуства, които предлагат креативни решения и иновативни продукти както за бизнеса (B2B), така и за крайните клиенти (B2C). Още

Нетуъркинг събитие на Нидерландско-българската бизнес асоциация

Членове на асоциацията представиха своята дейност и бъдещи проекти Още

На 8 март стартира прием на заявки от работодатели по проект „Започвам работа – Компонент 3 „Заетост“

Ще се прилагат прагове от максимално допустим брой свободни работни места, които може да заяви един работодател – в зависимост от процента регистрирана безработица в съответната община Още

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството

Определят се нови, по-високи стойности на показателите за балансова стойност на активите и нетни приходи от продажби при категоризиране на предприятията и групите според размера им Още

Връчиха два сертификата за приоритетни инвестиционни проекти на заводи в Шумен и Плевен

Общият размер на инвестициите е близо 250 млн. лв. и ще бъдат открити над 300 нови работни места Още