Назад

Капитализъм и политически убеждения


Текстът представя публикуваната неотдавна от издателство „Рива“ книга на Райнер Цителман „Силата на капитализма. Развенчаване на митовете“ дни преди премиерата й с участието на автора

Тя е уникална с подхода на автора към неговата тема. Преди, след и отвъд теоретичните обяснения на това що е „капитализъм“ се намират тълкуванията на реалния капитализъм. До голяма степен тълкуванията пишат историята на действителния феномен. Райнер Цителман анализира онези от тях, които конструират митовете и „историята“ на капитализма и предопределят очакванията и въжделенията спрямо някакъв политически ред, който променя или продължава вече сътворената „история“.

Повече за книгата – в публикация на доц. Красен Станчев ТУК