Назад

Участие на БТПП в тазгодишната среща на Комитета ЕС-Япония и Югоизточна Азия


По време на среща на Комитета за последващи действия ЕС-Япония и Югоизточна Азия, проведена в Токио миналата седмица представители на Комитета обсъдиха активно различни аспекти на отношенията на ЕС-Япония и Югоизточна Азия.

Събитието включи 14 двустранни срещи и семинар с екологични организации и експерти. Сред участниците бяха представители на Делегацията на ЕС, Министерството на външните работи на Япония, съветници на министър-председателя на Япония. Георги Стоев, член на Управителния съвет на БТПП бе ръководител на мисията. Бяха разисквани следните теми: ситуацията след Ковид в Япония по отношение на икономически, социални и обществени аспекти и възможното асоцииране на Япония с Рамковата програма за изследвания и иновации Horizon Europe, състояние на Икономическото партньорско споразумение ЕС – Япония /трудности, обществени поръчки, подкрепа за компаниите от ЕС, ключови проблеми/,  ролята на Япония в Югоизточна Азия, мигрантска политика, демографски въпроси в Япония и др.

Бяха проведени срещи и с Японската бизнес асоциация – KEIDANREN, Съюза на японските потребители, Министерството на външните работи и др.

По време на срещата в КЕЙДАНРЕН бяха обсъдени и предстоящите събития - посещение на делегация на Японската бизнес асоциация в ЕС през този месец, участие в кръгла маса на деловите среди в Брюксел през първата седмица на месец ноември и подготовка за предстоящото в Осака EXPO2025.