Назад

Най-новите инициативи на един от най-въздействащите проекти за иновации в Европа – ACCELERO


Русенската търговско-индустриална камара, като асоцииран партньор по проект ACCELERO, съобщава за  подготвения втори брой на бюлетина за проекта. Той съдържа информация за най-новите перспективни инициативи на един от най-въздействащите проекти за иновации в Европа – ACCELERO.

За да прочетете бюлетина, посетете следния линк

Контекст

Проект ACCELERO е инициатива, насочена към укрепване на разнообразието в европейската иновационна среда. Проектът се стреми да балансира развитието на иновациите в Европа, като създава подкрепяща среда за предприемачите и насърчава бизнес изграждането. Неговата основна цел е да допринесе за по-балансираното развитие на предприемаческата среда в България и за подобряване на условията за работа на малките и средните предприятия.

Консорциумът на ACCELERO е сътрудничество между организации от 6 държави от ЕС: Португалия, Белгия, Франция, България и Полша, които споделят ценности и стремежи за по-балансирана европейска иновационна екосистема.