Брой 138 (648), 22-07-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Бизнес семинар в БТПП: „Казахстан: благоприятен инвестиционен климат„


„Казахстан: благоприятен инвестиционен климат„ бе тема на бизнес семинар, организиран от Българската търговско-промишлена палата, съвместно с Посолството на Република Казахстан в България. 
 
При откриването на семинара председателят на БТПП Цветан Симеонов отбеляза нарастналия интерес на българските предприемачи и търговци  относно възможностите за  правене на бизнес в Казахстан в рамките на по-малко от година. Особено голяма е потребността от допълнително информиране относно положителните промени на разпоредбите и възможностите за търговия и инвестиции в Казахстан. 
Симеонов посочи, че потенциалът в икономическо отношение за развитие между двете страни не е използван максимално. Той представи данни за съвместното сътрудничество на Палатата с организации в Казахстан, както и информация за регистрираните фирми и търговски представителства от Казахстан в Търговския регистър на БТПП.
 
Н.Пр. Темиртай Избастин, посланик на Казахстан в София очерта състоянието на  бизнес климата. „Казахстан днес е с големи възможности и потенциал както за големи компании, така и за средния бизнес“, подчерта той. 
Посланикът на Казахстан предостави информация относно приоритетните сектори за инвестиции в страната, за възможните инвестиционни проекти, за специалните икономически зони, особеностите на местоположението на страната, транспортните и логистични системи, законодателството в областта на трудово-правните отношения и начини за регистрация на предприятия в азиатската страна, за таксите и данъците. 
 
Н.Пр. Избастин посочи предимствата за инвестиции в Казахстан: 
Макроикономическа, икономическа, социална стабилност
Телекомуникационна инфраструктура
Мащаби на вътрешен пазар
Възможност на достъп за пазарите на съседни страни в Азия
Благоприятното разположение на основните стокови пазари Европа - Азия 
Стабилна банкова система
Корпоративно данъчно облагане
 
Акцент бе поставен и върху осигурената държавна подкрепа на инвеститорите – облекчен митнически режим за фирми, развиващи дейност в 10-те свободни икономически зони на Казахстан, освобождаване от мита и др. Опростена е процедурата и за наемането на чужда работна ръка.
 
Посланикът на Казахстан представи и Евразийския съюз, на който страната става член от януари 2015 г., както и предстоящото международно изложение ЕКСПО 2017г. под наслов „Енергия на бъдещето”.
 
Над 50 представители на фирми участваха в събитието. Те се възползваха от възможността да проведат среща с екипа на посолството на Казахстан в София и да зададат своите въпроси по теми, които ги интересуват с оглед на бизнес плановете им.
 
БТПП и Посолството на Казахстан изразиха готовност за съдействие в процеса на развитие на двустранните отношения, за създаване на контакти и подпомагане на българските компании при инвестиране в Казахстан. 
 
Презентация - "Казахстан: благоприятен инвестиционен климат" - ТУК
НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнес семинар в БТПП: „Казахстан: благоприятен инвестиционен климат„
БТПП и Посолството на Казахстан с готовност за съдействие и подпомагане на българските компании при инвестиране в Казахстан Още
Въпроси от икономически характер България - Украйна бяха обсъдени в БТПП
Посланикът и търговският съветник към Посолството на Украйна в България се срещнаха с председателя на БТПП Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
От НАП напомнят: до края на юли се подава декларацията за дължими данъци за второто тримесечие на 2014
Декларацията се подава от фирми и самоосигуряващи се лица, които плащат на ФЛ доходи по извънтрудови правоотношения или от наем Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Промени в Закона за потребителския кредит - влизат в сила нови правила
Отменя се събирането на такси и комисиони за усвояване и управление на кредита Още
ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Ревизиран проект на Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2014-2020
Актуализиран вариант на Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2014 – 2020 Още
ЕВРОФОНДОВЕ
Комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014-2020 г.
МЗХ кани за участие в избора на представители в Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020) ЮЛ с нестопанска цел за общественополезна дейност Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Предложение на CEN за нов технически комитет: "Енергетични материали за целите на отбраната"
Pазработване на серия от европейски стандарти, предоставящи изисквания за работните характеристики на енергетичните материали Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Проект на Концепция за прилагане на директните плащания в в сектор Земеделие в периода 2015-2020 г.
Представители на браншовите организации от сектора обсъдиха В МЗХ Проекта на Концепцията за прилагане на директните плащания в периода 2015-2020 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Международни търгове
Оферта за търгове в Румъния Още