Брой 138 (648), 22-07-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Проект на Концепция за прилагане на директните плащания в в сектор Земеделие в периода 2015-2020 г.


 „Изготвеният проект на документ е резултат на задълбочен анализ, проведени срещи със земеделски производители във всички региони на страната и работни дискусии с колегите от страни-членки на ЕС за проучване на техния опит по прилагане на директните плащания, както и”, заяви министър Греков.

Той подчерта, че Проект на Концепцията не е финален, и в него са залегнали професионални, а не политически решения. Документът се стреми да постигне баланс между исканията на отделните сектори и е в съответствие с политиката на МЗХ да се търсят повече възможности за заетост в сектора.

„Приоритетите на правителството в земеделието са ясно дефинирани. Те са в подкрепа на уязвимите, недофинансирани и чувствителни сектори като зеленчукопроизводство, овощарство, животновъдство и малките ферми”, заяви зам.-министър Бюрхан Абазов.

Предвид спецификата на проблемите, пред които са изправени над 45-те браншови организации в сектора, е нормално по част от темите да бъдат изразени диаметрално различни предложения за разпределението на средствата в Новия програмен период.  Абазов поясни, че в момента във всички държави от ЕС тече същият дебат, защото до 1 август т.г. страните трябва да информират Европейската комисия за разпределението на средствата за директните плащания.

„Взетите за страната ни решения ще бъдат материален израз на политиките в сектора, които ще следваме в следващите 7 години. Затова ще насърчаваме развитието на балансирано земеделие, с акцент върху недофинансираните през предишния програмен период сектори”, допълва зам.-министърът.

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнес семинар в БТПП: „Казахстан: благоприятен инвестиционен климат„
БТПП и Посолството на Казахстан с готовност за съдействие и подпомагане на българските компании при инвестиране в Казахстан Още
Въпроси от икономически характер България - Украйна бяха обсъдени в БТПП
Посланикът и търговският съветник към Посолството на Украйна в България се срещнаха с председателя на БТПП Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
От НАП напомнят: до края на юли се подава декларацията за дължими данъци за второто тримесечие на 2014
Декларацията се подава от фирми и самоосигуряващи се лица, които плащат на ФЛ доходи по извънтрудови правоотношения или от наем Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Промени в Закона за потребителския кредит - влизат в сила нови правила
Отменя се събирането на такси и комисиони за усвояване и управление на кредита Още
ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Ревизиран проект на Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2014-2020
Актуализиран вариант на Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2014 – 2020 Още
ЕВРОФОНДОВЕ
Комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014-2020 г.
МЗХ кани за участие в избора на представители в Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020) ЮЛ с нестопанска цел за общественополезна дейност Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Предложение на CEN за нов технически комитет: "Енергетични материали за целите на отбраната"
Pазработване на серия от европейски стандарти, предоставящи изисквания за работните характеристики на енергетичните материали Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Проект на Концепция за прилагане на директните плащания в в сектор Земеделие в периода 2015-2020 г.
Представители на браншовите организации от сектора обсъдиха В МЗХ Проекта на Концепцията за прилагане на директните плащания в периода 2015-2020 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Международни търгове
Оферта за търгове в Румъния Още