Брой 138 (648), 22-07-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Въпроси от икономически характер България - Украйна бяха обсъдени в БТПП


В БТПП бе обсъдена двустранната търговия между България и Украйна на среща между Н.Пр. Микола Балтажи, извънреден и пълномощен посланик на Украйна в България, Мартин Мартинюк, търговски съветник към Посолството, и Цветан Симеонов, председател на БТПП. 
 
Отбелязано бе, че през първите три месеца на 2014 г. обемът на стокообмена между двете страни намалява с около 10% в сравнение с предходната година. През 2013 г. той възлиза на 1 330 млн. евро. Очакванията тази година са да бъде достигнато същото ниво. Салдото в търговията в последните години е отрицателно за България.
 
Акценти на срещата бяха поставени и върху икономическата ситуация в Украйна, реформите, които провежда украинското правителство с оглед на споразумението за асоцииране към ЕС, продължаващите конфликти в региона и енергийната сигурност на страната.
 
Н.Пр. Микола Балтажи информира, че през есента ще се проведе донорска конференция за подпомагане на Украйна, подготвяна заедно с Европейската комисия.
 
Цветан Симеонов изрази готовността на БТПП, както и на членовете на Палатата, да съдействат на украински фирми за намиране на партньори в България и региона и за преориентиране на търговско - икономическите връзки към ЕС.
НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнес семинар в БТПП: „Казахстан: благоприятен инвестиционен климат„
БТПП и Посолството на Казахстан с готовност за съдействие и подпомагане на българските компании при инвестиране в Казахстан Още
Въпроси от икономически характер България - Украйна бяха обсъдени в БТПП
Посланикът и търговският съветник към Посолството на Украйна в България се срещнаха с председателя на БТПП Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
От НАП напомнят: до края на юли се подава декларацията за дължими данъци за второто тримесечие на 2014
Декларацията се подава от фирми и самоосигуряващи се лица, които плащат на ФЛ доходи по извънтрудови правоотношения или от наем Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Промени в Закона за потребителския кредит - влизат в сила нови правила
Отменя се събирането на такси и комисиони за усвояване и управление на кредита Още
ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Ревизиран проект на Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2014-2020
Актуализиран вариант на Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2014 – 2020 Още
ЕВРОФОНДОВЕ
Комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014-2020 г.
МЗХ кани за участие в избора на представители в Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020) ЮЛ с нестопанска цел за общественополезна дейност Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Предложение на CEN за нов технически комитет: "Енергетични материали за целите на отбраната"
Pазработване на серия от европейски стандарти, предоставящи изисквания за работните характеристики на енергетичните материали Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Проект на Концепция за прилагане на директните плащания в в сектор Земеделие в периода 2015-2020 г.
Представители на браншовите организации от сектора обсъдиха В МЗХ Проекта на Концепцията за прилагане на директните плащания в периода 2015-2020 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Международни търгове
Оферта за търгове в Румъния Още