Назад

Клуб на дизайнера: Проектиране на идеалната STEM класна стая


Ноемврийското издание на Клуб на дизайнера бе по повод Националната програма за създаване на 2240 училищни STEM центъра в страната, както и 3 регионални и един национален, които към момента  съществуват, но се нуждаят от обновяване.

Целта на събитието бе да провокира дизайнерите да бъдат проактивни и да участват пълноценно в този процес и програмен период, да дадат добри примери за това как дизайнери и архитекти могат да помогнат и минимизират визуалните и комуникационни недоразумения в училищната среда, да дадат също и недобрите примери от вече реализирани проекти, като превенция за повторни грешки и не на последно място да се покаже как различните професионални общности могат да работят заедно за една обща цел.

По време на събитието арх. Делчо Делчев представи работата на Националния STEM център и програмата на МОН за създаване на STEM среда във всички училища.

А най-голямото предизвикателство в програмата е да се свържат основните й елементи: образователна среда, учебно съдържание, обучение на учители, организация и управление на училищните процеси.

Своя опит в проектирането на STEM центрове споделиха арх. Моника Маринова /Think Forward/, Доминик Георгиева /Erato Design/ и арх. Николай Хаджимарински /Архико/.

За гледната точка на архитектите, на инвеститорите, в случая ръководствата на училищата, които са водещи, за разработените проекти прочетете ТУК