Назад

Споделете своите добри практики на EU Knowledge Valorisation Week 2023


Европейската комисия приканва да споделите какви добри практики използвате, за да превърнете научните постижения и изобретения в конкретни решения за обществото и индустрията.

Кандидатствайте, за да споделите своята стратегия, инструмент, мрежа или действие за валоризация на знанията в Седмицата на валоризацията на знанията в ЕС 2023 г. (25-28 април). Присъединете се към обмена между участници във валоризацията от цяла Европа и станете част от водещото събитие, което допринася за Европейското изследователско пространство и Програмата за иновации на ЕС.

Седмицата на валоризацията на знанията в ЕС има за цел да подобри политиките, инвестициите, капацитета и уменията за валоризация на знанията чрез представяне на вдъхновяващи практики, обмен на опит и стимулиране на трансграничен диалог. Независимо дали сте университет, компания, бизнес асоциация, изследователска организация, художествена институция или друг участник в валоризацията, поканени сте да помогнете за оформянето на програмата на Седмицата, като споделите своя пример.

Всичко, което трябва да направите, е да изпратите кратко описание на вашата най-добра практика в хранилището на тази платформа и да изразите интерес да бъдете част от събитието.

Крайният срок за изпращане е 11 януари 2023 г.

Повече информация може да намерите тук.