Назад

Компании могат да кандидатстват за до 300 хил. евро за иновации в отбраната


Български компании или такива от друга страна-членка на НАТО могат да кандидатстват в процедурите на DIANA (Ускорител в областта на иновациите в отбраната в северния Атлантик). Подадените проектни предложения следва да се отнасят до технологии с двойна употреба –граждански и военни цели и следва да са в ниво на технологична готовност 4-7 (TRL). Крайният срок за кандидатстване е 25 август 2023 г.

Избраните след първия етап компании могат да получат безвъзмездно финансиране в размер на до 100 000 евро, за да разработят своите технологични решения и да се включат в шестмесечна програма за новатори, специално разработена за развитие на бизнеса и ускоряване на дейността.

На компаниите, избрани да участват във втората фаза на акселераторската програма, ще бъдат предложени допълнителни безвъзмездни средства в размер до 300 000 евро, за да се съсредоточат върху развитието и представянето на технологичните си решения и работата с инвеститори и крайни потребители.

Желаещите да кандидатстват предприятия, могат да го направят в следните три направления:

  • Sensing & Surveillance – за компании и организации, които разработват компоненти и системи за наблюдение и събиране на информация в крайбрежни зони. Приложенията, които представляват интерес, включват иновативни техники или усъвършенствани възможности за картографиране на дъното, наблюдение на подводната инфраструктура, проследяване на изкуствени обекти и морски живот, засичане на въздействието на климатичните промени и други;
  • Secure Information Sharing – в това направление могат да кандидатстват иновативни компании, които разработват продукти и услуги за създаване на сигурна и надеждна информационна среда. Акцентът е поставен върху потоците от видео данни в реално време, канали с добавена реалност, цифрово радио и други. Особен интерес представляват хардуерните и софтуерните решения, които работят в отворени мрежи и могат да функционират в неблагоприятни условия;
  • Energy Resilience – по това направление могат да участват проекти за технологии и системи, които да се прилагат в различни мащаби и са оперативно съвместими с други подобни енергийни системи, проекти за модулно проектиране на мрежи, за производството на енергия от възобновяеми източници, съхранение на енергия, хардуер и софтуер за адаптивно и интелигентно кондициониране и управление на енергия, както и технологии за откриване и защита на енергийни системи и компоненти от кибератаки.

Регистрацията на проекти за финансиране по DIANA е активнa в платформата – https://www.diana.nato.int

Министерството на иновациите и растежа и Министерството на отбраната разработиха съвместна процедура за издаване на писма за подкрепа на фирмите, които проявяват интерес за кандидатстване. Наличието на подобно писмо за подкрепа осигурява 20% от необходимите точки за класиране.

За да получат писмо за подкрепа, кандидатите следва да попълнят следния ФОРМУЛЯР и да го изпратят на електронна поща: n.karamihov@mig.gov.bg.

Изготвените от страна на Министерството на отбраната писма за подкрепа ще бъдат достъпни на сайтовете на Министерството на отбраната и Министерството на иновациите и растежа.

__________________________________________

За да отговорят на предизвикателството от внедряването на високи технологии в отбраната, страните-членки на НАТО стартираха през 2023 г. работата на Ускорител в областта на иновациите в отбраната в северния Атлантик (DIANA). Към него се присъедини и България с два тестови центъра към момента.

DIANA ще се съсредоточи върху високите технологии – тези нововъзникващи и дисруптивни технологии, които НАТО определи като приоритети, включително: изкуствен интелект, обработка на големи данни, квантови технологии, автономия, биотехнология, нови материали и космос. Инвестициите се допълват тематично с целите на Европейския фонд за отбрана.