Назад

Регионална среща на Международната организация на работодателите, Тбилиси, 28-30 септември 2023 г.Снимка: Архив, Годишна среща на МОР в Будапеща, 2022 г.

 

Международната организация на работодателите /МОР/ ще проведе годишна регионална среща за членовете от Европа и Централна Азия в периода 28 - 30 септември 2023 г. в гр. Тбилиси, Грузия.

В дневния ред на срещата са включени темите за: актуалното състояние на грузинската икономика и подкрепа за бизнеса; дейностите на ООН в Грузия с участието на работодатели; икономическото развитие в Европа и Централна Азия. Акцент ще бъде поставен и на участието на работодателите в Глобалната коалиция за социална справедливост на Международната организация на труда /МОТ/, приоритетите и планувани дейности в региона на Европа и Централна Азия, основни права на бизнеса, надлежни проверки във веригите за доставки, обмен на опит между работодателските организации и др.

Като ротационен председател за 2023 г. на Асоциацията на организациите на българските работодатели /АОБР - член на МОР/, БТПП ще вземе участие в предстоящата среща и ще информира за резултатите.