Назад

Международен търг в Ирак


Министерството на петрола на Република Ирак обявява търг №:T/745/2022 за доставка на помпи без мотори P28, P29, P33 с резервни части.

Краен срок за подаване на тръжните документи: 19.12.2022 г.

Фирмите, които проявяват интерес за участие, могат да получат допълнителна информация от следния интернет адрес: https://www.src.gov.iq/en/tenders/374