Брой 185 (2191), 28-09-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Международна организация на работодателите: Икономиките няма да могат да се върнат към предишните нива на просперитет без постоянна и адекватна подкрепа на правителствата


Международната организация на работодателите /МОР/ представи преди дни  анализ на влиянието на вируса Ковид-19 върху трудовия свят. Анализът е изготвен от Международната организация на труда /МОТ/ за шести път и насочва вниманието към:

  • Развитието на трудовия пазар /закриване на работни места, загуба на работни часове и приходи/
  • Промени в политиките /ефективност на фискалните стимули за намаляване на промените в трудовия пазар, разлики спрямо различните страни/.

Документът представя факти и статистика, а МОР предлага свои оценки и препоръки, полезни за работодателите при изготвяне на националните стратегии за възстановяване.

Закриването на работни места е довело до по-големи от очакваното промени в трудовия пазар /загуба на работни часове/. Според доклада общият брой на изгубените работни часове през втората четвърт на 2020 г. възлизат на 495 млн. работни места на пълно работно време.

Резултатите от анализа потвърждават позицията на МОР, че има необходимост от устойчива, но и гъвкава политика за намаляване загубите на бизнеса и домакинствата, включително чрез ефективни фискални стимули, с които да се намалят промените в пазара на труда. Според изчисленията на МОТ „повишение на фискалните стимули с 1% от годишния БВП ще намали загубата на работни часове с 0,8% през втората четвърт на 2020 г. При липса на всякакви подобни стимули общо загубените работни часове ще бъдат 28%.“

МОР подчертава, че икономическият растеж, ръководен от частния сектор е най-добрият път за устойчиво и включващо възстановяване. За да се възстановят най-скоро хората и обществата от пандемията, е необходима икономическа промяна – бърза, устойчива, трайна и включваща всички заинтересовани страни.

Предприятията няма да направят спонтанен рестарт и икономиките няма да могат да се върнат към предишните нива на просперитет без постоянна и адекватна подкрепа - както финансова, така и чрез създаване на благоприятна бизнес среда. Предприятията имат нужда от това, което само правителствата могат да направят, а именно да улеснят и създадат благоприятна среда за растеж и устойчивост на частния сектор. При отсъствието на правителства, създаващи такава среда, не може да се постигне растеж и не могат да се създадат продуктивни работни места. Благоприятната бизнес среда е от съществено значение за създаването на стабилна, предсказуема и стимулираща среда за инвестиции и иновации!

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Търговско-икономическите отношения с Испания се развиват успешно
Потенциални сектори за сътрудничество: автомобилостроене, изграждане и управление на транспортна инфраструктура, възобновяема енергия, управление на водни ресурси Още
Виртуална среща с партньори от Атинската палата на търговците
Възможности за съвместно участие на български и гръцки фирми в европейски и регионални проекти Още
БГ Баркод: натурални масла и козметични продукти
„Алта Ойлс“ е въвела най-много продукти за седмицата 14-18 септември 2020 г. в електронния каталог БГ Баркод Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Фестивалът на виното и културното наследство „Августиада“ събра за девети път в Стара Загора ценителите на виното
МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Международна организация на работодателите: Икономиките няма да могат да се върнат към предишните нива на просперитет без постоянна и адекватна подкрепа на правителствата
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Анкетата на Агенцията по заетостта за потребностите на бизнеса от кадри вече е отворена за всички желаещи работодатели
Публикуван е онлайн анкетен формуляр, който ще бъде достъпен до 16 октомври Още
Главна инспекция по труда: Обезщетенията мотивират работещите да са на светло, работодателите се пазят от санкции
БИЗНЕС СРЕДА
Бизнес изследване на НСИ сред нефинансовите предприятия
Относно ефекта на епидемичната обстановка, свързана с COVID-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката в страната Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия с провеждане на бизнес прояви в различни градове в Полша
Срещи с полски фирми във Варшава, Гданск, Бялисток, Краков и Ченстохова, 25-31 октомври 2020 г. Още
Обучение "Дигитален маркетинг за стартиращ бизнес, малки и средни фирми"
Начало: 2 октомври 2020 Още