Брой 185 (2191), 28-09-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И ЗАЕТОСТ

Главна инспекция по труда: Обезщетенията мотивират работещите да са на светло, работодателите се пазят от санкции


 

Кампанията „Заплата в плик“ е изсветлила 33 млн. лв. от възнаграждения

 Убеждението, че недекларираният труд не ги касае пряко, е основeн мотив да са готови да работят на черно за около 1/3 от работещите и за повече от 40% от работодателите. Това показват данните от анкета, попълена от над 3750 работещи и 1050 работодатели. Тя беше създадена от ИА „Главна инспекция по труда“ при старта на Европейската кампания за деклариран труд“ в началото на март, с цел да се проверят мотивите на работещи и работодатели да работят на светло, съответно да работят недекларирано. Данните от анкетата бяхa представени на конференция, в която участваха над 40 представители на институции – Министерството на труда и социалната политика, ИА „Главна инспекция по труда“, Националната агенция за приходите, Националния осигурителен инситут, Агенцията по заетостта, на социалните партньори – КНСБ, КТ „Подкрепа“, БСК, КРИБ, БТПП, ССИ, журналисти.

 Основен мотив за работа на светло за работещите е възможността да получат заместващ доход от обезщетения, когато изпаднат в нужда. За работодателите един от сериозните мотиви е да избегнат санкции от контролните органи. И за двете категории анкетирани лица една от най-силните мотивации да бъдат на светло е убеждението, че правилата трябва да се спазват, като при работодатeлите така смятат около 2/3 от попълнилите анкетата. И двете страни в трудовия процес биха били по-мотивирани да са на светло, ако са сигурни, че с техните данъци и осигуровки се подобряват обществено значими системи като здравеопазване, образование, социална, осигурителна. Предвид резултатите беше направен извод, че е необходимa по-сериозна разяснителна кампания за ползите от декларирания труд за всички, каквато е и основната цел на Европейската кампания за деклариран труд. Беше отбелязано, че наред с превенцията чрез информиране е необходимо и да бъде засилен контролът по начин, който да гарантира, че нарушаването на правилата няма да остане безнаказано, както и да бъдат извършени реформи в посока подобряване ефективността на обществено значимите системи.

Беше отчетено също, че за изсветляване на заетостта важна роля играят изискванията към използващите подкрепа от държавата, включително и по мярката 60:40 да са изрядни към бюджета и да не използват недеклариран труд. Такива са изискванията и към участниците в обществени поръчки, което също е предпоставка за изсветляване на заетостта.

По време на конференцията Росен Бъчваров от Националната агенция за приходите представи данни от стартиралата през 2017 г. кампания „Заплата в плик“, която също се осъществява в партньорство с ИА ГИТ, НОИ и социалните партньори. Той обърна внимание върху мерките на НАП за превенция на недекларирания труд чрез мерки, свързани с информиране и консултиране. „Заплата в плик“ е доказателство за положителните ефекти от информационните кампании, тъй като благодарение на информирането на хората за загубите, които те търпят от парите в плик, през 2018 г. е отчетено изсветляване на доходите с 13 млн. лв., а през 2019 г. сумата вече е 33 млн. лв. „Все още обаче остават около 440 млн. лв., за изсветляването на които трябва да продължат общите усилия“, отбеляза Бъчваров. В рамките на кампанията от НАП в сътрудничество с НОИ е разработен калкулатор на загубите, чрез който всеки може да изчисли колко губи, когато не се осигурява върху пълните си доходи. В дългосрочен план загубите за човек могат да бъдат десетки хиляди лева.

„За съжаление в масовия случай последиците от недекларираната заетост се разбират от работещите, когато се налага да ползват осигурителни права и разбират, че нямат такива“, отбеляза Тенчо Тенчев от Националния осигурителен институт. Той обърна внимание, че чрез получаване на персонален идентификационен код (ПИК) работещите могат да проследяват дали работодателят им ги осигурява коректно, както и да използват електронните услуги на НОИ. Националната агенция за приходите също издава ПИК, с който всеки може да следи за своите данъчно-осигурителни права и задължения.

Увеличаване на правомощията на контролните органи, увеличаване на санкциите, въвеждане на задължителни разплащания по банков път, даване на публичност на некоректните работодатели,  подобряване на взаимодействието между институциите с цел превенция са някои от мерките, които според НОИ биха довели до изсветляване на заетостта.

Върху загубите за бизнеса от нелоялната конкуренция, която създава сивата икономика обърна внимание д-р Милена Ангелова, която представи някои резултати от новия проект на  АИКБ, насочен към ограничаване на недекларираната заетост „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“. Особено полезен резултат е идентифицирането и анализирането на новите форми на заетост и рисковете за проявление на недеклариран труд, които те крият“. В рамките на проекта се очаква да бъде разработена учебна програма за повишаване на финансовата грамотност на учениците. „Необходимостта да се разширят мерките на информиране и консултиране са ключови за пораждането на нетърпимост към сивите практики“, отбеляза д-р Ангелова.

Партньорите на кампанията от КНСБ представиха мобилното приложение за подаване на сигнали, разработено в рамките на проекта „Сивото убива“. От стартирането му до момента са подадени над 100 сигнала, касаещи най-често проблеми със заплащането на труда и с осигуряването. За ползите от 7-часовия работен ден – неизползване на болнични, лоялност и липса на текучество, разказа Димитър Томов, работодател, въвел по-късия работен ден срещу същото заплащане като за 8-часовия в своята фирма за производство на бебешки чувалчета.

В рамките на Седмицата на действието експерти от Инспекцията по труда се срещнаха онлайн ученици от близо 60 училища от всички области в страната, за да им разкажат повече за правата им, когато полагат деклариран труд.

Повече информация за ползите от работата на светло за работещите, за бизнеса и за бюджета е публикувана в специално създадената за Европейската кампания за деклариран труд Фейсбук страница „Всички права запазени“. https://www.facebook.com/BG4FairWork.

Видео запис на конференцията "Декларираният труд носи ползи за всички" е публикуван във във Фейсбук страницата на кампанията "Всички права запазени". 

Презентациите от събитието:

Нагласи да се работи/да не се работи декларирано (ИА "Главна инспекция по труда")

Резултати от кампанията "Заплата в плик" (Национална агенция за приходите)

Недекларираната заетост - защо всички губят? (Национален осигурителен институт)

Подобряване качеството на работните места чрез превенция и ограничаване на недекларираната заетост (Асоциация на индустриалния капитал в България)

#EU4FairWork

Източник: Главна инспекция по труда

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Търговско-икономическите отношения с Испания се развиват успешно
Потенциални сектори за сътрудничество: автомобилостроене, изграждане и управление на транспортна инфраструктура, възобновяема енергия, управление на водни ресурси Още
Виртуална среща с партньори от Атинската палата на търговците
Възможности за съвместно участие на български и гръцки фирми в европейски и регионални проекти Още
БГ Баркод: натурални масла и козметични продукти
„Алта Ойлс“ е въвела най-много продукти за седмицата 14-18 септември 2020 г. в електронния каталог БГ Баркод Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Фестивалът на виното и културното наследство „Августиада“ събра за девети път в Стара Загора ценителите на виното
МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Международна организация на работодателите: Икономиките няма да могат да се върнат към предишните нива на просперитет без постоянна и адекватна подкрепа на правителствата
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Анкетата на Агенцията по заетостта за потребностите на бизнеса от кадри вече е отворена за всички желаещи работодатели
Публикуван е онлайн анкетен формуляр, който ще бъде достъпен до 16 октомври Още
Главна инспекция по труда: Обезщетенията мотивират работещите да са на светло, работодателите се пазят от санкции
БИЗНЕС СРЕДА
Бизнес изследване на НСИ сред нефинансовите предприятия
Относно ефекта на епидемичната обстановка, свързана с COVID-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката в страната Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия с провеждане на бизнес прояви в различни градове в Полша
Срещи с полски фирми във Варшава, Гданск, Бялисток, Краков и Ченстохова, 25-31 октомври 2020 г. Още
Обучение "Дигитален маркетинг за стартиращ бизнес, малки и средни фирми"
Начало: 2 октомври 2020 Още