Брой 185 (2191), 28-09-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС СРЕДА

Бизнес изследване на НСИ сред нефинансовите предприятия


Националният статистически институт проведе за шести пореден път кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел да осигури и предостави информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързана с COVID-19, върху различните сектори на икономиката в страната.
 
От участвалите в анкетата предприятия 37.6% посочват, че през август са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги в сравнение с юли, 49.0% са посочили, че не е имало промяна в приходите от продажби, а за 12.8% е имало увеличение.
 
Разпределението по икономически дейности показва, че 44.8% от фирмите в индустрията са регистрирали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги. В икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“ този относителен дял е 37.9%, а за дейностите „Търговия, транспорт и ресторантьорство“ и „Строителството“ - съответно 36.0 и 35.4%.
 
По отношение на наетия персонал 27.6% от нефинансовите предприятия са направили стъпки за ползване на „платен отпуск“, следват „неплатен отпуск“ - 11.5%, и „дистанционна форма на работа“ - 9.4%. Освобождаване/съкращаване на наети лица са извършили 7.9% от участвалите в анкетата предприятия.
 
За следващия месец 94.5% от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 2.0% - че ще преустановят временно дейността си, а 1.8% - че ще прекратят дейността си.
НОВИНИ ОТ БТПП
Търговско-икономическите отношения с Испания се развиват успешно
Потенциални сектори за сътрудничество: автомобилостроене, изграждане и управление на транспортна инфраструктура, възобновяема енергия, управление на водни ресурси Още
Виртуална среща с партньори от Атинската палата на търговците
Възможности за съвместно участие на български и гръцки фирми в европейски и регионални проекти Още
БГ Баркод: натурални масла и козметични продукти
„Алта Ойлс“ е въвела най-много продукти за седмицата 14-18 септември 2020 г. в електронния каталог БГ Баркод Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Фестивалът на виното и културното наследство „Августиада“ събра за девети път в Стара Загора ценителите на виното
МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Международна организация на работодателите: Икономиките няма да могат да се върнат към предишните нива на просперитет без постоянна и адекватна подкрепа на правителствата
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Анкетата на Агенцията по заетостта за потребностите на бизнеса от кадри вече е отворена за всички желаещи работодатели
Публикуван е онлайн анкетен формуляр, който ще бъде достъпен до 16 октомври Още
Главна инспекция по труда: Обезщетенията мотивират работещите да са на светло, работодателите се пазят от санкции
БИЗНЕС СРЕДА
Бизнес изследване на НСИ сред нефинансовите предприятия
Относно ефекта на епидемичната обстановка, свързана с COVID-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката в страната Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия с провеждане на бизнес прояви в различни градове в Полша
Срещи с полски фирми във Варшава, Гданск, Бялисток, Краков и Ченстохова, 25-31 октомври 2020 г. Още
Обучение "Дигитален маркетинг за стартиращ бизнес, малки и средни фирми"
Начало: 2 октомври 2020 Още