Назад

МСП могат да кандидатстват за финансиране на иновативни проекти в сферата на роботикатаНа 5 октомври 2022 г. стартира втората отворена покана за набиране на проектни предложения в сферата на роботиката по проект VOJEXT, който се изпълнява с участието на БТПП.

Поканата е насочена към МСП с иновативни идеи за софтуерно и хардуерно надграждане и намиране на нови приложения на роботизираната ръка (т. нар. „кобот“), разработена в рамките на проекта.

В рамките на поканата ще бъдат реализирани между 5 и 8 проектни идеи, като одобрените кандидати ще получат финансиране на стойност до 80 000 евро за изпълнение на своите проекти.

Фирмите, желаещи да кандидатстват, трябва да представят решение на едно от шест технологични предизвикателства в следните области: управление на склад; логистика; графичен дизайн и потребителски интерфейс; чиста работна среда; метрология и реконструкция; машинно обучение.

Кандидатстването се извършва изцяло онлайн, като крайният срок за подаване на проектни предложения е 7 декември 2022 г., 18 ч. българско време.

Повече информация за отворената покана, технологичните предизвикателства, изискванията към фирмите и необходимите документи за кандидатстване можете да намерите на официалния уебсайт на проекта - https://vojext.eu/open-call-2/

Предвижда се провеждането на два информационни уебинара, по време на които заинтересованите фирми ще имат възможност да научат повече за отворената покана и процеса на кандидатстване.

Като координатор на информационните и комуникационните дейности на проекта, БТПП ще продължи да предоставя информация за отворената покана и предстоящите уебинари.

Повече информация можете да получите от Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“ на тел. 02 8117 556/553 и ел. поща: projects2@bcci.bg, projects3@bcci.bg

Проект VOJEXT (Value Of Joint EXperimentation in digital Technologies for manufacturing and construction) е с продължителност от 42 месеца и се изпълнява в рамките на програма „Хоризонт 2020”. Основната цел на проекта е  да насърчи МСП към по-бързо внедряване на иновативни технологични разработки в производствените процеси. За тази цел, партньорите по проекта ще разработят ново поколение от автономни и когнитивни (познавателни) роботи (т.нар. коботи), които се управляват и наблюдават от кибер-физична система, позволяваща ефективно планиране и контролиране на производствения процес.