Назад

Цени на енергията: евродепутатите призовават реакцията на ЕС да бъде насочена към най-уязвимите


 

  • Призив за подходящ таван на цените за вноса на газ по тръбопроводите и мерки за справяне със спекулациите
  • Необходими са по-нататъшни стъпки за въвеждане на данък върху извънредни печалби
  • Мерките трябва да останат в съответствие с целта на ЕС за неутралност по отношение на климата до 2050 г.
  • Членовете на ЕП отново призовават за незабавно и пълно ембарго върху руския внос на петрол, въглища, ядрено гориво и газ

Европейският парламент се застъпва за повече спешни мерки за намаляване на натиска върху европейските домакинства и предприятия, причинен от бързото покачване на цените на енергията.

Руската агресивна война срещу Украйна и използването на доставките на енергия от изкопаеми горива като оръжие, драстично изостриха съществуващата нестабилност на енергийния пазар и доведоха до увеличаване на цените на енергията и до криза на разходите за живот, заявяват евродепутатите в резолюция, приета в сряда. Те предупреждават държавите членки, че потребителите, които не могат да си плащат сметките за енергия, не следва да бъдат лишавани от енергия и подчертават необходимостта да се избегне принудително лишаване на уязвими домакинства, които не са в състояние да плащат сметките си и разходите за наем.

Потребителите следва да бъдат по-добре защитени от прекратяване или оттегляне на договорите с фиксиран лихвен процент от страна на доставчиците, както и от прекомерни предварителни предплащания за газ и електроенергия.

Членовете на ЕП считат, че извънредните обстоятелства налагат да се приложат извънредни спешни мерки, като държавите членки трябва, повече от всякога, да действат заедно и в дух на единство, и настояват, че всички мерки, приети на равнище ЕС, трябва да бъдат напълно съвместими с целите на Европейския съюз в областта на климата в дългосрочен план.

Необходима е безпрецедентна солидарност между държавите членки и общ отговор, вместо разединени едностранни действия, казват те.

Призив за данък върху извънредни печалби и за подходящ таван на цените на вноса на газ по газопроводите

Дружествата, които са реализирали извънредни печалби, трябва да помогнат за намаляването на отрицателното въздействие от кризата, твърдят членовете на ЕП. Те приветстват по принцип споразумението на Съвета за установяването на горна граница на пазарните приходи получени от т.нар. подпределни енергоносители за производството на електроенергия, като например възобновяеми енергийни източници, ядрена енергия и лигнитни въглища.

По отношение на предложените солидарни вноски за печалбите на дружествата за добив на нефт, газ, въглища и нефтопреработването, членовете на ЕП предупреждават, че някои от най-големите енергийни предприятия може да не бъдат „обложени“ с вноската, и призовават вноската да бъде разработена така, че да се предотвратява избягването на данъци. Те също така изискват от Комисията да направи оценка за подходящ марж на печалбата и да предприеме допълнителни действия за въвеждане на данък върху извънредните печалби за дружествата, които са извлекли огромни ползи от енергийната криза.

Парламентът призовава Комисията да предложи подходящ таван на цените за вноса на газ от тръбопроводи, предимно от Русия, и отбелязва, че инструментите на ЕС за съвместно възлагане на обществени поръчки на газ следва да бъдат модернизирани, за да се намалят разходите за внос. 

Извънредните печалби трябва да са в полза на потребителите и предприятията

Приходите от извънредни печалби следва да са в полза на потребителите и предприятията, по-специално на уязвимите домакинства и МСП. Това следва да върви ръка за ръка с мащабни иновации и инвестиции във възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност и инфраструктура, вместо да се стимулират домакинствата и дружествата да потребяват повече субсидирана енергия.

Парламентът е готов да анализира всяко предложение за реформа на пазара на електроенергия, като се увери, че той изпраща правилния ценови сигнал, за да се инвестира в декарбонизация, да се даде възможност на гражданите и промишлеността да се възползват от сигурна, достъпна и чиста енергия, като същевременно се обърне внимание на непропорционалните печалби. Според членовете на ЕП Комисията трябва да анализира възможността за отделянето на цените на електроенергията от цената на газа.

Членовете на ЕП също така призовават Комисията да разгледа внимателно дейността на финансовите участници, които допринесоха за нестабилността на цената на въглеродните емисии, и да предприеме действия за премахване на влиянието на спекулативния капитал върху пазара на емисионни квоти на ЕС.

Членовете на ЕП повтарят призива си за незабавно и пълно ембарго върху руския внос на нефт, въглища, ядрено гориво и газ, както и да се изоставят напълно проектите "Северен поток 1" и "Северен поток 2".