Назад

Търговска мисия с посещение на Vietnam FoodExpo 2022


В изпълнение на проект Go International (GoInt), изпълняван по програмата за трансгранично сътрудничество Interreg „Гърция-България“ 2014-2020, в партньорство с Германо-гръцката търговска и индустриална камара и с Гръцко-италианската търговска камара, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на 5 български МСП от хранително-вкусовата промишленост в Търговска мисия с посещение на изложението Vietnam FoodExpo 2022 и провеждане на двустранни срещи в гр. Хошимин, Социалистическа република Виетнам. Поканени за участие в търговската мисия са 5 български МСП със секторна насоченост “Agro–Food” и по–конкретно, фирми ангажирани с производство и преработване на селско-стопанска и хранително-вкусова продукция в т.ч.: готови и консервирани храни и напитки, биопродукти, слънчогледово олио, традиционни млечни продукти, традиционни тестени изделия, натурални сокове, семена, вино, ядки, гурме продукти/подправки и сладкарски изделия, и др.

Vietnam Foodexpo е най-всеобхватното събитие в хранително-вкусовата промишленост в региона. То е надежден адрес за проучване и търговия на престижни международни вносители, водещи дистрибутори във Виетнам и света в областта на храните, напитките и технологиите за обработка. Водещите изложители ще изложат продукти и услуги.

За участие в търговската мисия, ИАНМСП поема всички разходи, свързани с осигуряването на превоз (самолет, влак, автобус); трансфери и вътрешен транспорт и хотелско настаняване за един представител на предприятие.

Предприятията, участници в търговската мисия, следва да поемат разходите за дневни, медицинска застраховка и други от личен характер, свързани с командироването и пребиваването на определения от тях представител.

Пълна информация за изискванията към кандидатите и необходими документи ТУК

При интерес, предприятията следва да представят попълнените документи за кандидатстване в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратят по куриер в срок до 14 октомври 2022 г. вкл. до 17.00 ч. на адрес: гр. София, ул. „Леге” № 2-4 или по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) на www.b2bconnect.bg, на страницата на събитието, в срок до 17:00 часа на 14 октомври 2022 г. 

 За допълнителна информация можете да се обръщате към Светла Запрянова, e-mail: S.Zapryanova@sme.government.bg, тел: 02/ 940 79 75.