Брой 249 (507), 20-12-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНОВАЦИИ

Начало на най-големите инвестиции на Европа в научни изследвания


15 милиарда евро ще бъдат инвестирани в проекти, създаващи работни места, само през първите две години от програмата на ЕС за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

Програмата „Хоризонт 2020“ започна миналата седмица с обявяване на първите конкурси за проекти, търсещи финансиране.
През следващите 7 години ще бъдат отпуснати 80 милиарда евро на университети, научноизследователски организации и предприятия за подпомагане на изследванията, посветени на нови продукти и услуги.
Надеждата е с тези значителни инвестиции да се даде тласък на европейската икономика на знанието и да се стимулират научните пробиви, помагащи на Европа да върви в крак със своите световни конкуренти.

Засилване на нововъведенията и растежа
Програмата ще привлече частни инвестиции и ще предостави начално финансиране, което се очаква да доведе до повече технологични пробиви и открития и да подпомогне реализацията на новаторски идеи от лабораторията на пазара.
Поканите за представяне на проекти за 2014-2015 г. включват 500 милиона евро, предназначени за малките и средни предприятия.

За пръв път Комисията обяви приоритетите си за финансиране през следващите 2 години, за да създаде по-голяма сигурност по отношение на посоката на политиката на ЕС за изследвания. Средствата ще бъдат съсредоточени в 12 области, включително персонализирано здравно обслужване, цифрова сигурност и интелигентни градове.
В рамките на програмата учените ще имат достъп до безвъзмездни средства чрез Европейския научноизследователски съвет, а младите учени ще могат да получават стипендии.

Финансирането за промишлеността ще даде тласък на информационните и комуникационни технологии, нанотехнологиите, усъвършенстваните производствени технологии, роботиката, биотехнологиите и космическите изследвания.
Междувременно области като здравеопазването, земеделието, енергетиката и транспорта ще могат да получават финансиране чрез бюджета, отделен за справяне със социалните предизвикателства.

По-лесен достъп до финансиране
Поне 60 % от общия бюджет на „Хоризонт 2020“ ще се използва за насърчаване на устойчивото развитие, а поне 35 % от разходите ще бъдат свързани с климата.
В сравнение с предишните научноизследователски програми на ЕС процедурата за кандидатстване за финансиране по „Хоризонт 2020“ бе опростена, за да могат участниците да получават бързи решения и да съсредоточат усилията си върху разработването на своите проекти.

НОВИНИ ОТ БТПП
Пресконференция в БТПП - нови проучвания и предложения за ограничаване на сивия сектор
Проект„Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” Още
Българо-полски форум - ползите от членството в ЕС и бизнес перспективите пред България и Полша
Педседателят на БТПП представи ефектите върху икономиката на България от членството в ЕС Още
БТПП предаде ротационното председателство в АОБР и координацията на дейностите на работодателските организации
В рамките на срещата АИКБ прие координацията на съвместните действия на НПРО за 2014 г. Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка относно строеж на"Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия"
Сигурност и диверсификация на доставките на природен газ за България чрез алтернативни маршрути и източници Още
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНОВАЦИИ
Начало на най-големите инвестиции на Европа в научни изследвания
Програма на ЕС за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Нова награда насочва вниманието към биологичното разнообразие в Европа
Европейската комисия обявява награда „Натура 2000“ Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Програма PRAKTIKA INTERN на Европейската патентна академия
Професионално обучение на бъдещи европейски патентни представители през 2014 Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международна конференция и изложение Cleantech 2014 – 18-19 февруари 2014 - Тел Авив, Израел
Енергийна ефективност, възобновями енергоизточници, преработване на отпадъци, зелен транспорт и зелено стройтелство Още