Брой 249 (507), 20-12-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Програма PRAKTIKA INTERN на Европейската патентна академия


Програмата PRAKTIKA INTERN на Европейската патентна академия е съставена от три модула, съответно диференцирани за участници с различно ниво на знание и опит. Тя е предназначена за кандидатите, подготвящи се за изпита за европейски патентен представител -  European qualifying examination (EQE), както и за патентни специалисти, работещи в частни практики или в индустрията. 

Това е международна програма, която има за цел да промоцира равния достъп до възможностите за образование и обучение в областта на европейското и международното патентно право и практика сред всички настоящи и бъдещи членове на Европейската патентна конвенция.
В трите модула, за които ще получите повече информация на посочената по-долу връзка към интернет страница, може да се участва самостоятелно, като обаче не може да се премине повече от един модул на година.
На вече участвалите в някои от модулите няма да бъде давано предимство пред кандидатстващите за първи път за тази стажантска програма за 2014 г.
http://www.epo.org/about-us/jobs/vacancies/internships/patent-professionals.html

НОВИНИ ОТ БТПП
Пресконференция в БТПП - нови проучвания и предложения за ограничаване на сивия сектор
Проект„Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” Още
Българо-полски форум - ползите от членството в ЕС и бизнес перспективите пред България и Полша
Педседателят на БТПП представи ефектите върху икономиката на България от членството в ЕС Още
БТПП предаде ротационното председателство в АОБР и координацията на дейностите на работодателските организации
В рамките на срещата АИКБ прие координацията на съвместните действия на НПРО за 2014 г. Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка относно строеж на"Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия"
Сигурност и диверсификация на доставките на природен газ за България чрез алтернативни маршрути и източници Още
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНОВАЦИИ
Начало на най-големите инвестиции на Европа в научни изследвания
Програма на ЕС за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Нова награда насочва вниманието към биологичното разнообразие в Европа
Европейската комисия обявява награда „Натура 2000“ Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Програма PRAKTIKA INTERN на Европейската патентна академия
Професионално обучение на бъдещи европейски патентни представители през 2014 Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международна конференция и изложение Cleantech 2014 – 18-19 февруари 2014 - Тел Авив, Израел
Енергийна ефективност, възобновями енергоизточници, преработване на отпадъци, зелен транспорт и зелено стройтелство Още