Брой 249 (507), 20-12-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Пресконференция в БТПП - нови проучвания и предложения за ограничаване на сивия сектор


На пресконференция в БТПП бяха представени резултатите от проучване на рисковите фактори на пазара на труда, водещи до неформална икономика; за влиянието им в различни отрасли и за приложимостта на добрите европейски практики в борбата със сивия сектор в трудовоправните и осигурителните отношения. Представените разработки са проведени по линия на проект„Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”

Размерът на сивия сектор е един от важните показатели за всяка икономика и БТПП от години изучава ситуацията и търси начини за ограничаването му, отбеляза председателят на Палатата Цветан Симеонов. „Ще продължим да набелязваме и предлагаме мерки срещу причините на това неприемливо явление“, категорично заяви той и уточни, че резултатите от проучванията по проекта и предложенията за промени ще бъдат представени на съответните институции.

Проучените добри европейски практики са в 6 страни-членки на ЕС: Люксембург, Португалия, Ирландия, Румъния, Латвия и Литва. Целта на проучването е да допринесе за прилагането им на национално ниво, като средство за борба с проявите на неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения. 

Идентифицирани бяха 38 добри практики, едни от най-интересните от тях са:

• В Люксембург всички строителни фирми са длъжни да регистрират своите работници, като всеки един от тях е длъжен да носи по време на работа бадж, съдържащ чип с цялото досие на работника. Проверяващите органи само сканират баджа и установяват дали лицето работи официално.

• В Португалия е приета наредба, с която се предоставя възможност работникът да получава обезщетение за безработица в частичен размер, ако работи на непълен работен ден.

• В Литва дребният бизнес може да си купи правото за осъществяване на дейност за определен период от време (и така бива данъчно таксуван), например за 10 дни при кампанийна работа, като си закупува т.нар. бизнес сертификат.

• В Румъния е създаден регистър с нелоялни работодатели и търсещите работа могат да проверяват историята на фирмата, за която искат да работят.

Въз основа на проучването е разработена стратегия за намаляване дела на сивата икономика в България, и насърчаване на прозрачността при уреждане на трудовоправните и осигурителните отношения.

Анализ на рисковите фактори на пазара на труда, водещи до неформална икономика (резюме) – ТУК

Анализ на резултатите от проучване на рисковите фактори на пазара на труда, водещи до прояви на неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения в целевите отрасли по проекта (презентация) - ТУК

Оценка на приложимостта на идентифицирани добри практики (резюме) - ТУК

Стратегия за прилагане на „добри практики” в борбата срещу неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения в България (резюме) - ТУК

За повече информация: http://www.vsa.bcci.bg/, http://www.nea-project.bcci.bg/

НОВИНИ ОТ БТПП
Пресконференция в БТПП - нови проучвания и предложения за ограничаване на сивия сектор
Проект„Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” Още
Българо-полски форум - ползите от членството в ЕС и бизнес перспективите пред България и Полша
Педседателят на БТПП представи ефектите върху икономиката на България от членството в ЕС Още
БТПП предаде ротационното председателство в АОБР и координацията на дейностите на работодателските организации
В рамките на срещата АИКБ прие координацията на съвместните действия на НПРО за 2014 г. Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка относно строеж на"Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия"
Сигурност и диверсификация на доставките на природен газ за България чрез алтернативни маршрути и източници Още
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНОВАЦИИ
Начало на най-големите инвестиции на Европа в научни изследвания
Програма на ЕС за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Нова награда насочва вниманието към биологичното разнообразие в Европа
Европейската комисия обявява награда „Натура 2000“ Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Програма PRAKTIKA INTERN на Европейската патентна академия
Професионално обучение на бъдещи европейски патентни представители през 2014 Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международна конференция и изложение Cleantech 2014 – 18-19 февруари 2014 - Тел Авив, Израел
Енергийна ефективност, възобновями енергоизточници, преработване на отпадъци, зелен транспорт и зелено стройтелство Още